Редиме коцки

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-18 месеци

Редиме коцки

Цел - Развивање фина моторика, трепение, упорност, креативност.