Вода - масло

ЈУДГ Буба Мара активно учествува во ПРОЕКТОТ - „УЧИМЕ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ОТПАДНО МАСЛО“

Реализација - 11.2021 до 02.2022 година - 4 работилници

Соработници - МОН и Суниленс ДООЕЛ- Скопје

Учество на сите објекти - воспитни групи од 4-6 години

Координатор - педагог Маргарита Ставрова

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 4-5 години

1. РАБОТИЛНИЦА

Вода - масло истражувачка игра (работен лист бр.1)

Цел - Децата се стекнуваат со знаења и информации за средината и опкружувањето, преку набљудување и манипулација.