Модна ревија

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Модна ревија - Рециклирање со имагинација

Цел - Да се развива иницијативноста и самостојноста за изборот на материјали за истражувачки активности.