Светски ден на децата

Пред 32 години ОН ја усвоија Конвенцијата за правата на детето и ни го подарија Светскиот ден на децата за да се залагаме за нив, за секое дете да има пристап до секое право.

Децата и младите се предводници на нашата иднина. Децата нè инспирираат и се најголемата причина за нашиот стремеж да изградиме подобар свет што им го оставаме во наследство. #WorldChildrensDay

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Дечињата од ЈУДГ Буба Мара испраќаат поздрав до сите деца од целиот свет!