Печатење со листови

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Печатење со листови

Цел - Да се поттикнува детската креативност, творечката фантазија, да се зајакнува ситната мускулатура на прстите и дланката.