На пазар

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

На пазар

Цел - Да се поттикнува детето да се вклучува во заеднички активности и да се запознае со разни видови овошје и зеленчук.