Подарок за баба и дедо

Одбележување на Неделата на грижа на стари лица под мотото „Сите сме нивни деца“

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 4-5 години

Работилница

Подарок за баба и дедо