Сензорни табли

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

"Сензорни табли"

Цел - Да се поттикнува детето да истражува преку допир, да запознава различни видови површини (меко, тврдо).