Ежиња

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност4 #Ежиња

@Едуино - колективен портал

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Ежиња

Цел - Да се развива фина моторика кај децата, да се поттикнува вниманието кај децата, да се развиваат позитивни емоции.