Рамка за слика

Недела посветена на баба и дедо

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Рамка за слика - поклон за баба и дедо

Работилница