Поклон за баба и дедо

Недела посветена на баба и дедо

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Поклон за баба и дедо - работилница