Шумски Поштар

Објект Пчелка 2

Испраќање на Есенка со куклена претстава “Шумски Поштар”

Цел - да се поттикнуваат децата да ја развиваат љубовта кон театарот, позитивните емоции и препознавање на годишните времиња.