Патувам, патувам некогаш, сега и во иднина

ЈУДГ Буба Мара активно учествува во Проектот „Vrtuljak prijateljstva“ кој се реализира преку Е-твининг платформата во период од 09. 2021 - 06.2022 година.

Целта на проектот е да се стекнат нови знаења и подобрување на социо-емоционалниот развој на децата преку препознавање на сопствените чувства и создавање услови за заеднички активности и соработка.

Основач - Andreja Zelic

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

„Патувам, патувам некогаш, сега и во иднина“

Реализатори - педагог Маргарита Ставрова / воспитувач Маја Димовска

Цел - децата да се стекнат со знаења за видовите сообраќај некогаш, сега и во иднина

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: