Препознај ги емоциите

ЕДУИНО ИГРАТОН
#едуиноигратон  #активност5 #Препознајгиемоциите
@Едуино - колективен портал
Објект Буба Мара 1
Воспитна група од 3-4 години
Активност 5 Препознај ги емоциите