Диплома

Детски културен центар Карпош

Диплома на ЈУДГ „Буба Мара“ за учество на манифестацијата „Го градам мојот град“.