Еже

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Еже

Цел - Да се развие способноста за правилно користење на ликовниот материјал.