Во царството на есенското другарство

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Во царството на есенското другарство - драмска игра

Цел - Да се поттикне емотивното искуство, позитивни емоции и доживување на есента со своите убавини што ги нуди, способност за учество во драмска игра.