Чаша - полна со витамини

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Чаша - полна со витамини

Цел - да се оспособи детето за разбирање на важноста за одржување на сопственото здравје и стекнување на здрави навики.