Одиме по нерамна површина

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-18 месеци

Одиме по нерамна површина

Цел - стимулирање кај децата подвижност, издржливост, рамнотежа, зајакнување на мускулатурата на телото.