Друга планета

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Друга планета

Цел - Децата да се запознаат со нови зборови и да ја развијат фантазијата за нивните замислени планети.