Капки дожд

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 9-18 месеци

Капки дожд

Цел - Развиваме фини моторни вештини на рачињата.