Храна за врапчињата

Објект Сонце

Возрасна група од 9-24 месеци

Храна за врапчињата

Цел: Да се зајакнува ситната мускулатура на прстите и дланката.