Да ја накитиме елката

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Да ја накитиме елката - практична активност

Цел - да се поддржува детето да истражува самостојно, да извршува одредена активност, развивање на позитивни емоции на радост и среќа со другите деца.