Волшебниот разбој

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Волшебниот разбој

Цел: Да се развива фантазијата преку создавање на нови идеи и да се поттикнува креативноста кај децата.