Што научивме за годишните времиња

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Што научивме за годишните времиња

Цел - Да се поттикнат мисловните процеси кај децата, координација око рака,способност за воочување на карактеристични промени на годишните времиња и креативно изразување на фантазијата.