Снешко

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Снешко

Цел - Да се поттикне развојот на личните вредности преку користење на ликовната уметност и развивање способноста за самостојно ликовно творење.