Трите прасиња

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Трите прасиња

Цел: Да се развива интересот кон сликовници.