Топло шалче

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Топло шалче

Цел: да се развива способноста за цртање на разни форми со повеќе потези.