Лиска во шумичка

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Лиска во шумичка

Цел: Да се развива детската имагинација и креативност.