Донација - едукативна куќичка

ЈУДГ Буба Мара изразува голема благодарност за до Друштво за производство, трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје.

Донација - едукативна куќичка во објект Сонце.

За безгрижна детска игра, насмевки, исполнувања, радувања.