Волкот и прасињата

Објект Лавче

"Волкот и прасињата"

Воспитна група од 2-4 години

Цел - Да се развиваат способности за самостојно реализирање на едноставни истражувачки активности со набљудување и откривање.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови:
 Волкот ја дува куќичката од слама...
 Волкот ја дува куќичката од прачки...
 Волкот ја дува куќичката од цигли...