Волшебник

ЈУДГ Буба Мара активно учествува во E- twinning платформата преку проектот Magic christmas dance festival and meeting.

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години во соработка со професорот по музичко воспитание и социјалниот работник

Волшебник

Цел - Да се поттикне интересот и љубовта кон танцувањето и креативното изразување преку движење на телото.

Видеото можете да го погледнете на следниот