Лампион за семејната елка

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Реализација - социјален работник

Лампион за семејната елка

Цел - да се почитуваат и вреднуваат семејните вредности и навики, да се изразуваат своите желби и потреби, да се поттикнуваат децата на комуникација во семејната средина.