Новогодишна елка

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

"Новогодишна елка"

Цел - Да се поттикнува самостојност, креативност при изведување одредени активности. Да се поттикнува чувство на задоволство од успешно завршена работа.