Еко лампиони

Новогодишна ЕКО работилница за деца и родители

Објект Буба Мара

Еко лампиони

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: