Благодарност до Олимпико

ЈУДГ Буба Мара изразува голема благодарност до за донацијата на гуми со кои ја направивме Еко-елката и други новогодишни изработки и декорации.

Им благодариме на соработката.