Новогодишен подарок

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со логопед

Новогодишен подарок

Цел - да се поттикнува интересот за сликовници кај децата уште од најмала возраст, да се поттикнува читањето со родителите и децата, поттикнување на креативност и позитивни емоции.