Магичната елка со разнобојни сијалички

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Соработка со логопед - Предновогодишна работилница

Магичната елка со разнобојни сијалички

Цел - Изразување на креативноста на децата, поттикнување интерес, внимание и истрајност.