Украсуваме елка

Објект Пчелка 2

Украсуваме елка

Воспитна група од 3-4 години

Цел - Збогатување на детската креативност и фантазија. Развивање на моторичките способности на доминантната рака.