Дрво со подароци

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со логопед

Дрво со подароци

Цел - Да читаме сликовници, приказни, бајки... на тој начин учиме нови зборови, го збогатуваме речникот, ги подобруваме комуникациските вештини, стекнуваме самодоверба, поттикнуваме говорно-јазичен развој.