Новогодишни песнички

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Новогодишни песнички

Цел - Да се поттикнува и поддржува интересот на децата за пеење и слушање песни.

Видеото можете да го погледнете на следниот