Елка

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Елка (ликовна игра)

Цел - Да се развива способноста детето да ја користи доминантната рака.