Еленчето на Дедо Мраз

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Новогодишна честитка

"Еленчето на Дедо Мраз" ликовна игра

Целта - Да се поттикне детето да ги користи дланката и прстите за конкретна цел, со развивање на позитивни емоции на среќа и радост.