Новогодишна работилница - Сонце

Објект Сонце

Воспитни групи од 2-6 години

Новогодишна работилница

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: