Новогодишна елка

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Новогодишна работилница во соработка со педагог Маргарита Ставрова.

„Новогодишна елка“ - ликовна игра

Цел: Да се поттикнуваат позитивните емоции во пресрет на доаѓањето на Новата Година.