Подарок под елката

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со логопед

Новогодишна работилница

Подарок под елката

Цел - Развивање фина моторика на прстите, поттикнување внимание и истрајност, распознавање на основните бои низ игра. Го поттикнуваме и читањето приказни кај децата и родителите. Да влеземе во светот на книгата, да развиваме трпение, активно да слушаме, да учиме нови зборови, да ги поттикнуваме јазичните вештини.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: