Волшебникот од Оз

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Волшебникот од Оз

Цел - Да се поттикнуваат децата на изведување на драматизации; да се поттикнува придонес за радосен и интересен живот во група.