Новогодишна забава

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Новогодишна забава

Цел - да се поттикнат позитивни емоции кај децата изразување радост и задоволство по повод Предновогодишните празници.