Новогодишен лампион

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Новогодишна работилница - „Новогодишен лампион“

Реализација - педагог Маргарита Ставрова во соработка со воспитувач Сања Божиновска

Цел: Детето се поддржува да ги развива и негува позитивните емоции во пресрет на Новата Година.