Најголемата снегулка

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Најголемата снегулка

Цел - Да се поттикне интересот за цртање бели снежни снегулки,поттикнување креативност и фантазија.